آخرین محصولات

نمایش آخرین محصولات بر اساس برگه ساز

TG-18s

۳۴۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته T&G TG-18s F23 2MP دوربین مداربسته سقفی و قابلیت چرخش به تمام جهات مناسب محیط داخلی حسگر تعبیه

TG-580

۴۶۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته  TG-580 f23 2MP دوربین مداربسته دید در شب TG-580 دوربین TG-580 یکی دیگر از محصولات شرکت T&G می

TG-610

۳۹۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته T&G TG-610 F23 2MP دوربین مداربسته بالت و قابلیت چرخش به تمام جهات مناسب محیط داخلی و بیرونی

TG-630

۵۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته T&G TG-630 F23 2MP دوربین مداربسته بالت با قابلیت چرخش به تمام جهات مناسب محیط داخلی و بیرونی

TG-650

۳۵۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته T&G TG-650 F23 2MP دوربین مداربسته بالت و قابلیت چرخش به تمام جهات مناسب محیط داخلی و بیرونی

TG-670

۵۳۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته T&G TG-670 F23 2MP دوربین مداربسته بالت و قابلیت چرخش به تمام جهات مناسب محیط داخلی و بیرونی

TG-775

۷۵۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته T&G TG-775 F23 2MP دوربین مداربسته بالت و قابلیت چرخش به تمام جهات مناسب محیط داخلی و بیرونی

TG-782

۷۲۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته T&G TG-782 F23 2MP دوربین مداربسته بالت و قابلیت چرخش به تمام جهات مناسب محیط داخلی و بیرونی